Pomagając innym pomożesz swojej szkole

TWOJA SZKOŁA POMAGA

W ramach akcji "Twoja szkoła pomaga" umożliwiamy zorganizowanie zbiórki finansowej na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W zamian za przeprowadzenie zbiórki Twoja placówka otrzyma 20% zebranej kwoty na sfinansowanie dowolnego celu.

Zgłoś swoją placówkę >>>

Kim jesteśmy?

Gizmi to polska firma zajmująca się pozyskiwaniem funduszy dla fundacji, stowarzyszeń, NGO. Wspieramy innowacyjne sposoby poszukiwania kapitału, prowadzimy fundraising online i w terenie.

W ramach akcji "Twoja szkoła pomaga" chcemy zachęcić placówki oświatowe do zaangażowania się w pomoc charytatywną na rzecz lokalnych inicjatyw. W ten sposób wspólnie pomożemy im zrealizować ważne społecznie cele oraz wniesiemy element edukacji i wychowania. Dodatkowo, w zamian za przeprowadzenie zbiórki Twoja placówka otrzyma 20% zebranej kwoty.

Napisali o nas

Twoja szkoła ma potrzebę finansową?

Remont sali gimnastycznej, zakup sprzętu komputerowego, sfinansowanie stypendium dla najlepszych uczniów?


Dzięki akcji "Twoja szkoła pomaga" pomagając innym sfinansujesz dowolny cel.

Zgłoś swoją placówkę

Ustal cel charytatywny zbiórki

W Twoim otoczeniu działają organizacje charytatywne, które są ważne dla Twojej lokalnej społeczności?


Wybierz jedną z nich i wraz z uczniami, rodzicami i przyjaciółmi Twojej szkoły pomóżcie im pomagać.

Zgłoś swoją placówkę

Przeprowadź zbiórkę w szkole

W dowolnym okresie przeprowadź zbiórkę w Twojej szkole. My przekażemy Ci wszystkie materiały, tak aby trafiły do jak największej liczby potencjalnych darczyńców - wśród rodziców, personelu i wszystkich przyjaciół Twojej szkoły. Pieniądze ze zbiórki trafią bezpośrednio na konto wybranej przez Ciebie organizacji. Jeśli masz wątpliwości czy możesz w swojej placówce przeprowadzić zbiórkę - dysponujemy opinią prawną, która wyjaśnia podstawę prawną zbiórki.

Zgłoś swoją placówkę

Zrealizuj swój cel i powtórz akcję

Po zakończeniu zbiórki, na podstawie właściwych przepisów na konto Twojej szkoły zostanie przekazana kwota stanowiąca 20% sumy przeprowadzonej w Twojej szkole zbiórki. Jeśli akcja się powiedzie możesz ją powtórzyć dla tej samej organizacji lub wybrać inną.

Zgłoś swoją placówkę

Zgłoś swoją szkołę, przedszkole lub inną placówkę oświatową i dołącz do akcji "Twoja szkoła pomaga". Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą i z wybraną przez Ciebie organizacją uruchomimy zbiórkę.

Zgłoś swoją placówkę

Masz pytanie?

Dominik Niebisz
dominik@gizmi.io
+48 881 010 608

Tomasz Uściński
tomasz@gizmi.io
+48 534 303 997

Gizmi Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, adres: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000894752, REGON: 388010851, NIP: 8522669953, wysokość kapitału zakładowego: 123.000 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych), wysokość kapitału wpłaconego: 2.531.200 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych).

Gizmi to polska firma zajmująca się pozyskiwaniem funduszy dla fundacji, stowarzyszeń, NGO. Wspieramy innowacyjne sposoby pozyskiwania kapitału, prowadzimy fundraising online i w terenie.